Klinikslotsoeen_logo-klinik-for-behandling-med-medicinsk-cannabis

LDN

LDN eller LavDosis Naltrexon er et stof, som i 1980-erne blev introduceret til behandling af morfinforgiftning og morfinafhængighed. Man fandt i 2009 på Stanford University i USA ud af, at hvis man gav Naltrexon i meget lave doser, så fik man en smertestillende effekt.

Hvis du ønsker at høre om dine muligheder for smertebehandling med LavDosis Naltrexon, så klik her.

I nedenstående artikel vil vi give dig lægefaglig viden om, hvad LDN egentlig er, hvordan stoffet virker og meget mere.

ldn

Indholdsfortegnelse

Hvad er LDN?

LDN er en forkortelse for LavDosis Naltrexon, som er en forholdsvis ny form for smertebehandling.

Naltrexone er et kemisk stof, som blev opdaget omkring 1960. Det blev i 1985 godkendt i USA til behandling af morfinafhængighed, hvor der blev anvendt doser på 50-300 mg.

En amerikansk forsker, dr Ian Zagon, opdagede i 1980, at hvis man gav Naltrexone i lav dosis, så havde det en indirekte stimulerende effekt på kroppens egenproduktion af endorfin, som er kroppens eget morfin. LDN havde altså en smertestillende effekt.

En anden amerikansk forsker, dr Bernhard Bihari, opdagede i 1986, at LDN havde en virkning på immunsystemet, som bl.a. kunne bruges i behandlingen af HIV.

Dette har så medført, at der er udført en del forskning på inflammatoriske sygdomme, og der er publiceret artikler, som dokumenterer LDN’s effekt på en række kroniske sygdomme.

Hvordan virker LDN?

LDN virker ved at blokere de steder i kroppens nervesystem, hvor morfin sætter sig fast, for at kunne virke – også kaldet kaldet opioid-receptorer.

Dette forklares ud fra, at Naltrexon i meget lave doser kun blokerer opioid-receptorerne i ca. 8 timer, hvorefter receptorerne er ekstra følsomme for det morfin-lignende stof, som kroppen selv producerer, kaldet endorfin.

Det er altså en måde at hjælpe kroppen til selv at klare smerten, i stedet for at skulle have tilført morfin.

Hvad hjælper LDN imod?

De patienter, som ser ud til at have glæde af smertebehandlingen, er dem med:

  • Fibromyalgi
  • Kronisk træthedssyndrom
  • Inflammatorisk tarmsygdom (colitis ulcerosa og Crohns sygdom)
smertebehandling med ldn

Men der er også rapporteret effekt hos mennesker med migræne og med PTSD.

Metoden egner sig ikke til behandling af akut smerte, men er god til den kroniske smertepatient, som har brug for en vedvarende smertebehandling. Da metoden er så ny, er der kun lavet undersøgelser på forholdsvis små grupper af patienter, men resultaterne er ret lovende.

Du kan læse mere om LDN kan bremse udviklingen af kræft her.

Hvordan indtages LDN?

LDN er en tabletbehandling, som indtages en gang dagligt til sengetid.

Det er meget vigtigt, at man er helt ude af morfin behandling, når man starter med LavDosis Naltrexon.

Lægen starter med at udskrive LavDosis Naltrexon i meget lav styrke, og derefter trappes langsomt op ca. hver 14. dag. Effekten kommer først langsomt under behandlingen.

Hvilke bivirkninger er der ved LDN?

Bivirkningerne ved smertebehandling med LDN er få og milde.

1 ud af 10 patienter får søvnforstyrrelser, let hovedpine samt hård eller løs afføring. Bivirkningerne vil dog aftage efter er par ugers smertebehandling, eller hvis man reducerer dosis lidt i en kort periode.

Der sker ikke nogen tilvænning lige som ved morfinbehandling eller sovepiller, hvor man har brug for større og større doser, for at få en effekt.

Hvem kan få LDN?

Man kan få LDN, hvis man lider af kroniske smerter som følge af en sygdom, LavDosis Naltrexon virker på.

Der er dog visse lægemidler, som ikke må tages samtidig med LDN: morfin og morfin-lignende stoffer som tramadol og kodein, Immodium, immunhæmmende medicin hos organtransplanterede samt visse midler mod stofskiftesygdom.

behandling med ldn

Derimod kan medicinsk cannabis og LavDosis Naltrexon sagtens tages samtidig. Hvis man pludselig får brug for morfinbehandling igen ved akut opstået smerte, f.eks. efter en operation, skal der blot være gået 6 timer siden sidste LDN-dosis.

Smertebehandling med LDN

Hvis du ønsker at prøve smertebehandling med LDN, så kontakt Klinik Slotssøen og hør om dine muligheder. Lægen vil spørge ind til din diagnose, dine symptomer og din tidligere og nuværende behandling.

Hvis I bliver enige om, at du skal begynde LDN behandling i vores smerteklinik, udskriver lægen en recept på tabletterne, som du kan købe på apoteket. Samtidig udleveres en detaljeret doseringsvejledning, som du skal følge.

Efter nogle uger får du igen en konsultation ved lægen, og her vurderes effekten af behandlingen og dosis fastlægges.

Hvad koster en smertebehandling med LDN?

LDN-tabletter udskrives på recept af lægen, og tabletterne koster ca. 370 kr. for 100 stk. på apoteket 

Derudover skal der betales for selve konsultationen hos lægen.

Læs mere om vores priser her.

Kan man få tilskud til LavDosis Naltrexon-behandling?

Den offentlige sygesikring yder ikke tilskud LavDosis Naltrexon, og derfor tæller det heller ikke med i CTR-saldoen.

Der kan søges enkelttilskud, men dette bevilges kun hvis en lang række andre smertestillende præparater er afprøvet, og lægen har beskrevet effekt samt bivirkninger. Derudover skal patienten også have deltaget i et kognitivt behandlingsforløb samt fået undervisning i kroniske smerter.

Sygeforsikringen “danmark” refunderer 25 % af prisen, hvis du er i gruppe 5, og 50 % af prisen, hvis du er i gruppe 1 og 2.

Der findes i Danmark en patientforening for LDN behandling, hvor man kan finde yderligere oplysninger om LDN behandling. Man kan også melde sig ind i LDN foreningen via hjemmesiden her.

Book tid til din konsultation her

Ønsker du at høre om dine muligheder for smertebehandling med cannabis som medicin? 
Til første konsultation sætter vi os grundigt ind i din sygehistorik og lægger sammen med dig en behandlingsplan. 
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail. 

Find vej til klinikken

Klinik Slotssøen
Fredericiagade 30, 6000 Kolding
Indgang til klinikken til højre

Copyright © Klinik Slotssøen 2022